קטן אורך 32 רוחב 26 גובה 20 ס״מ

ֿבינוני אורך 40 רוחב 30 גובה 20 ס״מ

גדול אורך 45 רוחב 40 גובה 20 ס״מ

סלים מלבניים טבעי וזהרה