S אורך 60 ס״מ

M אורך 80 ס״מ

L אורך 100 ס״מ

קולב ענפיי טיק